Údržba elektrokol

Elektrokola vyžadují zvýšenou péči proti běžným kolům a dodržování důležitých zásad údržby jak pro provoz a správnou funkci Vašeho kola tak i dodržení bezpečnostních a záručních podmínek daných výrobcem.

"ÄŒistý eBike je Å¡Å¥astný eBike..." 


Co dělat když kolo začíná vypadat jako zemědělský stroj?


 • Doporučuji k vyčiÅ¡tÄ›ní pÅ™istoupit co možná nejdříve než bláto a nečistoty zaschnou.
 • PÅ™ed mytím (jako u každé servisní práce na elektrokole) vyndejte baterii z kola! Kterou můžete otřít vlhkým hadříkem - ne vodou.
 • Elektrokolo vyčistÄ›te běžným způsobem ke kterému můžete použít hadřík, houbu, mÄ›kký kartáček a další.
 • Kolo nechávejte stát na pneumatikách a omýváme od Å™idítek smÄ›rem dolů.
 • Elektro prvky jako ovladače, displej, motor omyjeme s opatrností a minimálním namáčením.
 • Kolo necháme oschnout, případnÄ› můžeme Å™etÄ›z a pÅ™evody vyfoukat stlačeným vzduchem.
 • Postaráme se o důkladné namazání Å™etÄ›zu a projetím vÅ¡ech pÅ™evodů i pastorků a hadříkem odstraníme pÅ™ebytečné mazání.
 • Zkontrolujeme stav jednotlivých spojů - konektorů, svÄ›tel, funkčnost brzd a dohustíme pneu :-)
 • PÅ™ed vložením baterie zpÄ›t do držáku kola je nezbytnÄ› nutné, aby vÅ¡e bylo naprosto suché!

Co nedělat:

 • Elektrokolo v žádném případÄ› nemyjte s baterií.
 • Nepoužívejte vysokotlaký čistič (vapku) ani parní čistič.
 • Nepoužívejte rozpouÅ¡tÄ›dla ani agresivní Äistící prostÅ™edky.
 • Nikdy nepokládejte baterii do vody.
 • Nemyjte kolo otočené na sedlo a Å™idítka - veÅ¡kerá nečistota steče do Å™adících páček a sedla. A Å™adící páčky plné bláta opravdu nefungují :-)


';